Epassi

Om du har Epassi arbets förmån kan du inom föreningen använda det enligt följandet: